Object structure

Creator:

Koczurko, Aleksandra ; Stecka, Laura

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Wpływ poprawnej emisji głosu na interpretację utworu. Próba stworzenia spójnego obrazu na podstawie wiedzy studentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu = The influence of proper vocal technique on the quality of ones performance - an attempt to create an overview based on the knowledge of the students of I. J. Paderewski Academy of Music in Poznan

Group publication title:

Emisja głosu

Subject and Keywords:

emisja głosu ; interpretacja utworu ; studenci ; wokalistyka ; śpiew solowy ; voice emission ; interpretation of a musical piece ; students ; vocalism ; classical singing

Abstract_pl:

Przedmiotem artykułu jest badanie przeprowadzone wśród studentów Instytutu Wokalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, mające na celu uogólnienie ich wiedzy o poprawnej emisji głosu oraz procesu przygotowania utworu, od momentu rozczytania go, do pierwszego wykonania scenicznego. Uogólniona definicja zebrana z ankiet młodych wokalistów zawiera szczegółowy opis procesu fizjologicznego, który świadczy o wysokiej świadomości tych procesów wśród młodych wokalistów. ; Niewielu z nich zawarło w swoim opisie sferę emocjonalną i duchową człowieczeństwa - może to rzutować na wykonanie. Opisy przygotowania utworu świadczą o braku wypracowanych odruchów technicznych - studenci muszą podczas pierwszego wykonania dzielić swoją uwagę na interpretację i technikę. Autorki tekstu po otrzymaniu odpowiedzi na te pytania postanowiły zgłębiać temat różnych aspektów człowieczeństwa i ich wpływu na jakość techniki wokalnej i interpretacji utworów wśród młodych wokalistów.

Abstract:

The survey has its purpose in generalisation of students knowledge on the correct vocal technique as well as the process of preparing a musical piece from first reading to its first public performance. Generalized definition of vocal technique contains a detailed description of the physiological process which shows a very high level of consciousness of these processes amongst young singers. ; Not a lot of them included emotional and spiritual aspect of humanity - it may reflect on the performance. The descriptions of the preparation of the piece show that the students didn't develop technical reflexes - during the first performance students must pay attention on the technique and interpretation separately. After receiving the answers to the survey the authors decided to pursue the matter of different aspects of humanity and their influence on the vocal technique and interpretation of musical pieces among young singers.

Publisher:

Zielona Góra: Instytut Pedagogiki. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Uniwersytet Zielonogórski

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

143-159

Source:

Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystyczej i terapeutycznej

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego