Object structure

Creator:

Jakubowska, Iwona

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Rola szkoły w kształtowaniu prawidłowego rozwoju mowy dzieci i młodzieży = The role of the school in shaping the correct development of children's speechand youth

Group publication title:

Emisja głosu

Subject and Keywords:

pomoc psychologiczno-pedagogiczna ; dzieci i młodzież szkolna ; dyslalia ; logopedia ; psychological and pedagogical help ; children and school youth ; speech therapy

Abstract_pl:

W niniejszym artykule zaprezentowano główne zadania logopedy zatrudnionego na terenie szkoły. Pomoc świadczona przez niego wynika z licznych uregulowań prawnych, ale i potrzeb kształtowania prawidłowego rozwoju mowy dzieci i młodzieży szkolnej. Jak wynika z własnych obserwacji autorki, jednym z najczęstszych zaburzeń artykulacyjnych występujących wśród uczniów szkół podstawowych jest dyslalia. ; W artykule zaprezentowano również przykładowe ćwiczenia mające na celu usprawnienie narządu artykulacyjnego i w efekcie eliminację zaburzeń.

Abstract:

This article presents the main tasks of a speech therapist employed at the school. The help provided by him is due to numerous legal regulations, but also to the needs of shaping the correct development of the speech of children and adolescents. According to our own observations, one of the most common articulatory disorders occurring among elementary school students is dyslalia, which was discussed a bit more widely. ; This article also presents examples of exercises aimed at improving the articulatory organ to eliminate articulatory disorders.

Publisher:

Zielona Góra: Instytut Pedagogiki. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Uniwersytet Zielonogórski

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

95-108

Source:

Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystyczej i terapeutycznej

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego