Object structure

Creator:

Przybylska-Zielińska, Anna

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Jakość głosu nauczyciela - wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych = The quality of teacher`s voice - impact of internal and external factors

Group publication title:

Emisja głosu

Subject and Keywords:

emisja głosu ; czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na jakość głosu ; voice emission ; external and internal factors ; quality of teacher's voice ; noise ; stress

Abstract_pl:

Autorka przedstawia czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne wpływające na jakość głosu nauczyciela. Zewnętrzne czynniki dotyczą warunków panujących w miejscu pracy - wilgotność i temperatura powietrza, zapylenie, hałas. Wewnętrzne czynniki odnoszą się do aspektów związanych z kondycją psychofizyczną nauczyciela, jego stylem życia, stanem zdrowia, odpornością na stres i wykształceniem, które posiada. ; Na koniec przedstawione zostały wyniki kwestionariusza ankiety przeprowadzonego wśród nauczycieli na temat czynników, które według ich opinii w największym stopniu wpływają na jakość ich głosu.

Abstract:

The quality of teacher?s voice - impact of internal and external factors. The author shows internal and external factors which have impact on the quality of teacher?s voice. External factors concern workplace conditions, such as humidity and temperature of the air, pollination, noise. Internal factors refer to psychophysical condition of the teacher, his/her life style, health state, resistance to stress, and education. ; The results of a questionnaire, carried out among teachers were placed at the end of the article. They show which factors have the biggest impact on the quality of their voice.

Publisher:

Zielona Góra: Instytut Pedagogiki. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Uniwersytet Zielonogórski

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

51-64

Source:

Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystyczej i terapeutycznej

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego