Object structure

Contributor:

Cholinus, Maternus (1525-1588)

Title:

Passio Domini Nostri Iesv Christi quae, vti ab vnoquoque Evangelista seorsim conscripta, sic etiam notis quaeque suis seorsim distincta, atque delineate est: est: & vsui Prouinciae Gnesnensis accommodata

Subtitle:

Studio vero atq[ue] opera Reuerendi D. Thoma de Plaza, S. Stephani Cracouia Plebani etc. edita

Subject and Keywords:

Biblia - Nowy Testament ; Ewangelia ; Jezus Chrystus ; Liturgia ; Muzyka liturgiczna ; Pasja ; Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa

Description:

115 s. ; 4' ; 30 cm, 0,45 kg ; Współoprawne z dziełami : Agenda caeremonialia i [Agenda sacramentalia], Colonia 1574 ; Współoprawne: S243adl./[1]-S243adl./[3] ; Druk czarno-czerwony ; Notacje muzyczne na czerwonej czterolinii ; Na karcie tytułowej drzeworyt przedstawiający Chrystusa na krzyżu ; Oprawa : deski, skóra ciemna, tłoczona, wytarta, zniszczona, ślady po kornikach, brak wyklejek ; Książka szyta na 5 zwięzów ; Proweniencja: Frater Lucas Czethkonius Borussus presyter Eclesiae Blesoviensis, hoc libro usus est anno a restituta 1595

Publisher:

Coloniae : apvd Maternvm Cholinvm

Date:

1579

Resource Type:

starodruki

Format:

djvu

Language:

łaciński

Rights:

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze

Oryginal Object Identifier:

S243adl./[3]

Sources of funding:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Województwa Lubuskiego

Project partners:

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu