Obiekt

Tytuł: "Ściszyć" aktoreczkę. Słuchowisko "Andy" Krzysztofa Czeczota jako kryminał w dźwięku = "Turn down the actress". Krzysztof Czeczot's radio drama "Andy" as an audio-crime story

Autor:

Łastowiecki, Janusz

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

rozdział w książce

Współtwórca:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Ruszczyńska, Marta - red. ; Brylla, Wolfgang J. - red. ; Gazdecka, Elżbieta - red.

Tytuł publikacji grupowej:

Scripta Humana, 5

Streszczenie:

Thriller nie musi kojarzyć się z zakrwawionym nożem, ciałem ofiary i odzianym w długi płaszcz detektywem. Radiowy dramat "Andy" wykorzystuje konwencję noir do sugestywnego pokazania morderstwa w mediach. Śmiertelną bronią okazuje się być klawisz na klawiaturze komputera, który z powodzeniem ścisza brzmienie głosu aktorki, kończąc tym samym jej życie w telewizji. Artykuł wskazuje na rolę słuchacza w takiej formule prezentowanego w dźwiękowej przestrzeni dramatu.

Abstract:

A thriller does not have to be associated with a bloody knife, a victim?s body and a long coat of thedetective. The radio drama "Andy" uses the convention noir to show suggestively a media murder. The lethal weapon turns out to be a key on a computer keyboard, which successfully turns down thevolume of the voice of an actress, thus ending her life in television. The article demonstrates the roleof the listener in the formula of surround sound created by the author of the drama.

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57753

DOI:

10.59444/2016SERredRus_Kul1r29

Strony:

365-378

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 5

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji