Object structure

Creator:

Zwolińska, Barbara

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Ruszczyńska, Marta - red. ; Brylla, Wolfgang J. - red. ; Gazdecka, Elżbieta - red.

Title:

"Perfidny plan" Elizabeth George jako przykład współczesnej odmiany kryminału = Elizabeth George's "Deception on His Mind" as an example of contemporary crime fiction

Group publication title:

Scripta Humana, 5

Subject and Keywords:

George, Susan Elizabeth (powieściopisarka amerykańska; 1949- ) ; literatura amerykańska - tematyka ; Powieść kryminalna

Abstract_pl:

Artykuł omawia zmiany we współczesnym kryminale na przykładzie ?Perfidnego planu? Elizabeth George. Przemiany obejmują wprowadzenie w grono bohaterów grup emigrantów. George, posługując się klasycznymi środkami powieści kryminalnej, dokonuje trafnej diagnozy przyczyn konfliktu współczesnego społeczeństwa, w którym mniejszości narodowe wywołują niechęć, co prowadzi do rasizmu, a niekiedy także do przestępczości.

Abstract:

The article discusses the changes in the contemporary detective story, using as an example "Deception on His Mind" by Elizabeth George. The transformations include an extension of the social layer, in the realism which aims to present important problems of the contemporary society, such as racism reinforced by the increasing immigration, in this case of the Pakistanis to England. Using classic devices of detective novel, George makes an accurate diagnosis of the causes conflicting contemporary society in which national minorities induce aversion, which leads to racism, and sometimes also to crime.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

353-364

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 5

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego