Object structure

Creator:

Borowski, Dominik

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Ruszczyńska, Marta - red. ; Brylla, Wolfgang J. - red. ; Gazdecka, Elżbieta - red.

Title:

Jak dzisiaj funkcjonuje model młodzieżowej powieści kryminalnej Zbigniewa Nienackiego? O wybranych kontynuacjach powieści o panu Samochodziku = How does Zbigniew Nienacki's model of crime novel for teenagers function today? On the selected novel sequels of "Pan samochodzik" ("Mr. Car")

Group publication title:

Scripta Humana, 5

Subject and Keywords:

literatura dla dzieci i młodzieży ; Nienacki, Zbigniew (właśc. Nowicki, Zbigniew Tomasz ; 1929-1994) ; powieść kryminalna

Abstract_pl:

Artykuł poświęcony jest statusowi powieści "Pan Samochodzik" autorstwa Zbigniewa NienackiegoAutor rozpoczyna scharakteryzowaniem powieści kryminalnej i powieści kryminalnej dla młodzieży jako gatunku literackiego. Następnie omówione zostaną cechy wyróżniające cykl powieści Nienackiego. Główna część artykułu poświęcona jest analizie wybranych kontynuacji "Pana Samochodzika" przez współczesnych pisarzy. ; Analiza skupia się na identyfikacji podobieństw i różnic między oryginalnymi powieściami a ich kontynuacjami. Autor artykułu porusza również kwestię zainteresowania czytelników sequelami oraz ciągłego rozwoju cyklu. Ostatnie pytanie artykuł brzmi: Jakie jest zainteresowanie powieściami kryminalnymi Zbigniewa Nienackiego wśród dzisiejszych nastolatków? Towarzyszy mu refleksja nad oryginalnością literatury dla dzieci i młodzieży, która jest częścią literatury popularnej.

Abstract:

The article is devoted to the status of the novel "Pan Samochodzik" as written by Zbigniew Nienacki'sfollowers. It opens with a characterisation of detective fiction and youth crime novel as a literarygenres. Then distinguishing features of Nienacki?s novel cycle are discussed, for instance, crime storydiscourse, characterisation of the hero and his opponents, narration, time and place of action. Themain body of the article is devoted to the analysis of the selected continuations of "Pan Samochodzik" by contemporary writers. ; The focus of the analysis is on the identification of the new versions' similarities to and differences from the model. The author of the article addresses also the question of the readers' interest in the sequels and of the continuous development of the cycle. The final question posed by the article is: How does Zbigniew Nienacki's model of crime novel for teenagers functiontoday? It is accompanied by a reflection on the originality in the literature for children and teenagers,which forms a part of popular literature.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2016SERredRus_Kul1r26

Pages:

329-339

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 5

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego