Object structure

Creator:

Poświatowska, Julia

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Ruszczyńska, Marta - red. ; Brylla, Wolfgang J. - red. ; Gazdecka, Elżbieta - red.

Title:

Kobiety na tropie. Kategoria ?kobiecości? w kryminałach współczesnych polskich pisarek = Women on the track. The category of "femininity" in crime novels by contemporary polish writers

Group publication title:

Scripta Humana, 5

Subject and Keywords:

literatura polska - 21 w. - tematyka ; literatura kobieca ; powieść kryminalna

Abstract_pl:

Powieści kryminalne zaliczane do nurtu literatury popularnej, dając czytelnikowi przyjemność rozwikłania kryminalnej zagadki, ukazują kondycję społeczeństwa, rekonstruują teraźniejszość oraz stanowią literacki wizerunek kulturowego mainstreamu. Kryminalne pisarki nie reprodukują kulturowo binarnego podziału świata w swoich narracjach, raczej starają się ukazać jego wielowymiarowość, co z pewnością stanowi ich wartość jako tekstów kultury.

Abstract:

The publication concerns the crime novels by contemporary Polish writers, analysed in terms ofthe models of women?s identity and subjectivity. The author takes a closer look at literary patternsadopted by the aforementioned writers and attempts to decide whether they portray characters intheir books through borrowing a stereotypical character of a male detective (from a classic crimenovel), or whether they create entirely new and original female characters. ; While analysing the selected texts, the author of the publication makes an attempt to identify the elements of patriarchal culture, to define how social phantasms are reflected and how cultural and, most of all, pop cultural cliches are used in them. Last but not least, the literature review undertaken by the author has a gynocritical dimension and places emphasis on the specificity of female experiences both in a given text and in the tradition of crime fiction.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2016SERredRus_Kul1r21

Pages:

269-278

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 5

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego