Object

Title: Morderstwo z życia wzięte. Autobiografizm w powieściach kryminalnych na przykładzie twórczości wybranych pisarek = A true-life murder. Autobiography in crime fiction of selected women writers

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Ruszczyńska, Marta - red. ; Brylla, Wolfgang J. - red. ; Gazdecka, Elżbieta - red.

Group publication title:

Scripta Humana, 5

Abstract_pl:

Artykuł jest próbą omówienia wpływu doświadczenia autobiograficznego na twórczość współczesnych autorek kryminałów. Porusza takie kwestie, jak autokreacja, inspiracje zawodowe i rodzinne, autoterapia oraz korelacje z teorią autobiografii. ; Autorka stara się zdiagnozować przyczyny wykorzystywania wydarzeń z życia osobistego pisarzy, które autorzy deklarują jako autentyczne i zastanawia się, jakie znaczenie mają wątki autobiograficzne w odbiorze przez czytelnika treści; autor próbuje również znaleźć odpowiedź na pytanie o wyniki równoważenia prawdy z fikcją w tej dziedzinie.

Abstract:

The article is an attempt to discuss the influence of autobiographical experience on the work ofcontemporary female authors of crime fiction. The article touches upon issues such as self-creation,professional and family history inspirations, auto-therapy and correlations with the theory of autobiography. ; The author tries to diagnose the reasons for the use of events from the writers' personal lives,which the writers declare to be authentic, and wonders what meaning the writer's autobiographicalexperience can have for the reader of popular fiction; the author also tries to find an answer to thequestion concerning the outcomes of the balancing of truth with fiction in this field.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57744

DOI:

10.59444/2016SERredRus_Kul1r20

Pages:

259-267

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 5

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information