Object structure

Creator:

Rawski, Jakub

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Ruszczyńska, Marta - red. ; Brylla, Wolfgang J. - red. ; Gazdecka, Elżbieta - red.

Title:

Kryminalny rozrachunek z romantycznym mesjanizmem w "Julu" Pawła Goźlińskiego = Criminal reckoning of romantic messianism in "Jul" by Paweł Goźliński

Group publication title:

Scripta Humana, 5

Subject and Keywords:

Goźliński, Paweł (1971- ) ; Powieść kryminalna ; literatura polska - 21 w. - tematyka

Abstract_pl:

Paweł Goźliński w powieści kryminalnej doprowadza do konfrontacji z mesjanizmem jako zbiorem historyczno-filozoficznych stereotypów. Autor przedstawia Wielką Emigrację jako zbiorowisko alkoholików, hazardzistów i ludzi wątpliwej moralności, zaprzeczając tym samym ogólnie przyjętej narracji historyczno-filologicznej. Autor artykułu, poprzez skrupulatną analizę omawianego polskiego paradygmatu romantycznego w powieści, stawia ważne pytania o jej znaczenie.

Abstract:

In his crime novel, Paweł Goźliński confronts messianism as a set of historical-philosophical stereotypes. Goźliński shows the Great Emigration as a collection of alcoholics, gamblers and people of dubious morality, thus contradicting generally accepted historical-philological narrative. Mysterious murders committed in the dark streets of the nineteenth-century Paris are a pretext to deconstruct the foundations of messianism which feature strongly in the teaching programmes of Polish schools. The author of the article, through her meticulous analysis of the Polish romantic paradigm discussed in the novel, asks important questions about its relevance.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

189-198

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 5

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego