Object

Title: Kryminalny rozrachunek z romantycznym mesjanizmem w "Julu" Pawła Goźlińskiego = Criminal reckoning of romantic messianism in "Jul" by Paweł Goźliński

Creator:

Rawski, Jakub

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Ruszczyńska, Marta - red. ; Brylla, Wolfgang J. - red. ; Gazdecka, Elżbieta - red.

Group publication title:

Scripta Humana, 5

Abstract_pl:

Paweł Goźliński w powieści kryminalnej doprowadza do konfrontacji z mesjanizmem jako zbiorem historyczno-filozoficznych stereotypów. Autor przedstawia Wielką Emigrację jako zbiorowisko alkoholików, hazardzistów i ludzi wątpliwej moralności, zaprzeczając tym samym ogólnie przyjętej narracji historyczno-filologicznej. Autor artykułu, poprzez skrupulatną analizę omawianego polskiego paradygmatu romantycznego w powieści, stawia ważne pytania o jej znaczenie.

Abstract:

In his crime novel, Paweł Goźliński confronts messianism as a set of historical-philosophical stereotypes. Goźliński shows the Great Emigration as a collection of alcoholics, gamblers and people of dubious morality, thus contradicting generally accepted historical-philological narrative. Mysterious murders committed in the dark streets of the nineteenth-century Paris are a pretext to deconstruct the foundations of messianism which feature strongly in the teaching programmes of Polish schools. The author of the article, through her meticulous analysis of the Polish romantic paradigm discussed in the novel, asks important questions about its relevance.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57738

Pages:

189-198

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 5

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information