Object structure

Creator:

Narolska, Aneta

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Ruszczyńska, Marta - red. ; Brylla, Wolfgang J. - red. ; Gazdecka, Elżbieta - red.

Title:

"Na Gorącym Uczynku" - "antyalkoholowy" kryminał Władysława Sabowskiego = "Caught Red-Handed" - Władysław Sabowski's "anti-alcoholic" detective story

Group publication title:

Scripta Humana, 5

Subject and Keywords:

Sabowski, Władysław (1837-1888) ; literatura polska - 19 w. - tematyka ; Powieść kryminalna

Abstract_pl:

Artykuł jest analizą i interpretacją powieści Władysława Sabowskiego ?Na gorącym uczynku", publikowanej w tygodniku "Opiekun domowy" w 1868 roku. Powieść omawiana jest jako przykład literatury popularnej, która łączy w sobie konwencję powieści kryminalnej (detektywistycznej i sądowej) z powieścią w stylu Eugeniusza Sue, wzbogaconą dodatkowo elementami moralistycznymi.

Abstract:

The article is an analysis and interpretation of the novel by Władysław Sabowski "Caught Red-handed.A Page from Criminal Records", published in "Home Carer" in 1868. The novel is discussed as an example of a popular novel, which combines the convention of crime novel (detective and courtroom) with the novel of mystery in the style of Eugene Sue and which is enriched with moralistic elements.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

93-102

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 5

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego