Object structure

Creator:

Berkan-Jabłońska, Maria

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Ruszczyńska, Marta - red. ; Brylla, Wolfgang J. - red. ; Gazdecka, Elżbieta - red.

Title:

Na tropach Wilkiego Collinsa = On the trail of Wilkie Collins

Group publication title:

Scripta Humana, 5

Subject and Keywords:

Collins, William Wilkie (angielski powieściopisarz; 1824-1889) ; literatura angielska - tematyka ; 19 w.

Abstract_pl:

Celem zasadniczym tego krótkiego artykułu będzie wydobycie z wybranych utworów Collinsa zespołu takich zabiegów artystycznych i fabularnych, jakie z dużym sukcesem stały się częścią bogatego instrumentarium literatury kryminalnej XX i XXI wieku. Ponieważ zaś dziewiętnastowieczni krytycy uznawali biografizm za ważne narzędzie w badaniach nad piśmiennictwem, również i ja rozpocznę od krótkiego przypomnienia losów pisarza.

Abstract:

The article is devoted to Wilkie Collins as a precursor of the crime fiction genre. The works of thatVictorian writer are currently gaining popularity among the English researchers. In Poland, however,their reception has been very limited. It is a great pity since Collins's novels and short stories deserveattention as a number of artistic devices and ideas used by contemporary crime fiction can be foundin them; for instance, narrative polyphony, a specific design of the detective character, domesticateddread or social aspects of the investigation. The article goes over the chosen works of Collins withemphasis on their characteristics as crime fiction.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

49-61

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 5

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego