Object structure

Creator:

Kotin, Andrej

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Bielniak, Nel - red.

Title:

Dusza na wygnaniu - metamorfozy samotności w powieści Gajto Gazdanowa "Nocne drogi" = So ul in Exile -The Metamorphoses of Loneliness in Gajto Gazdanov's novel "Night Roads"

Group publication title:

Scripta Humana, 4

Subject and Keywords:

Gazdanow, Gajto Iwanowicz (pisarz rosyjski; 1903-1971) ; Literatura rosyjska ; proza rosyjska ; motywy francuskie ; 20 w.

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy problemu społecznej i egzystencjalnej alienacji jednostki w obcej przestrzeni kulturowo-geograficznej przedstawionej w powieści Gajto Gazdanova ?Nocne drogi?. Bohaterem jest młody emigrant z Rosji, który z powodu rewolucji bolszewickiej musiał opuścić ojczyznę. ; Mieszkając w Paryżu, pracuje jako nocny taksówkarz wśród mało sobie znanego środowiska prostytutek, pijaków itp. Jednak taka pozycja outsidera daje mu niepowtarzalną szansę na uzyskanie korzystnego dystansu do świata, który precyzyjnie opisuje, nie będąc jednak jego częścią. W artykule opis ten jest analizowany zarówno z narratologicznego, jak i semantycznego punktu widzenia. ; Główna uwaga skupiona jest na takich problemach, jak: emigracja celowa i egzystencjalna, emigrant jako outsider, alienacja zewnętrzna i wewnętrzna, wygnanie widzianeoczami obcokrajowca, emigracja jako artystyczny podstęp i metafora wewnętrznej samotności.

Abstract:

The article is concerned with the problem of social and existential alienation of an individualin a foreign cultural and geographical space as portrayed in the novel of Gajto Gazdanov "Night Roads". The protagonist is a young Russian emigrant who had to leave his homeland because of the Bolshevik Revolution. ; Living in Paris, he works as a night-taxi driver confronted with a highly unfamiliar environment of prostitutes, drunkards etc. However, this position of an outsider gives him a unique chance to obtain a profitable distance to the world he precisely describes without being a part of it. In the paper this description is analyzed both from the narratological and the semantic points of view. ; The main attention is focused on such problems as: the intentional and the existential emigration, an emigrant as an outsider, the external and the internal alienation; exile seen with the eyes of a foreigner, emigration as an artistic ruse and a metaphor for inner loneliness.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

137-150

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 4

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego