Object structure

Creator:

Bielniak, Nel

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Bielniak, Nel - red.

Title:

Zachodnioeuropejskie impresje w cyklu szkiców Aleksandra Kuprina "Lazurowe wybrzeża" = Western European impressions in a series of Aleksander Kuprin's sketches "Azure Coast"

Group publication title:

Scripta Humana, 4

Subject and Keywords:

Kuprin, Aleksander Iwanowicz (pisarz rosyjski; 1870-1938) ; Literatura rosyjska ; literatura europejska - motywy ; 20 w.

Abstract_pl:

W 1912 roku Aleksander Kuprin wyjechał za granicę w celu poprawy stanu zdrowia. Efektem tych podróży są zarówno materiały epistolarne, jak i cykl szkiców ?Lazurowe Wybrzeże? (1913). Większość prac poświęcona jest zwyczajom francuskim i włoskim. Wiele wydarzeń, których jest świadkiem, wywołuje w nim rozczarowanie. Szczególnie rozczarowany wydaje się być komercyjnym charakterem słynnej Riwiery Francuskiej. ; Niemniej jednak zauważa, iż warto cenić niektóre elementy zachodnioeuropejskiej kultury: nadmorskie miasta, prostotę i gościnność ludzi, dobre jedzenie, niezwykłą architekturę, ciekawe zwyczaje i wyjątkowe widoki. Kilkumiesięczna podróż, w inną niż ojczysta rzeczywistość, ukazuje pisarzowi pewne rosyjskie braki. Za granicą Kuprin wyraźnie widzi rodzime zacofanie, niepotrzebną pokorę zwykłych ludzi oraz szorstkość i nierzetelność przedstawicieli rządu.

Abstract:

In 1912 Aleksander Kuprin travelled abroad in order to improve his health condition. The travels resulted in creating both epistolary materials and a series of sketches, "Azure Coast" (1913), which are characteristic because of their ambivalence. ; The writer, from the angle of his own experience, shows a new, unknown and by far different reality from his own. Most of his work is dedicated to French and Italian customs. Many of the events that he witnesses make him feel disappointed. He is disenchanted particularly with the commercial character of the famous French Riviera. ; Nevertheless, some of the elements of Western European culture are worth remembering: coastal cities, simple and hospitable people, good food, unusual architecture, interesting customs and exceptional views. It is impossible to forget that the several-month travel in a different than home-like reality unveils to the writer certain Russian deficiencies. Abroad, Kuprin sees clearly the native backwardness, unnecessary humbleness of ordinary people and the coarseness and unreliability of government representatives.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

105-120

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 4

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego