Object

Title: Gruzja - "druga ojczyzna" Borysa Pasternaka = Georgia - "The Second Homeland" of Boris Pasternak

Creator:

Zbyrowski, Zygmunt

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Bielniak, Nel - red.

Group publication title:

Scripta Humana, 4

Abstract_pl:

Pasternak kilkakrotnie przebywał w Gruzji. Najdłuższa wizyta, w 1931 r., trwała trzy miesiące Tam poznał i zaprzyjaźnił się z wieloma wybitnymi poetami gruzińskimi. Bezpośredni kontakt z przyrodą, kulturą i mieszkańcami Gruzji oraz gruzińska sympatia i życzliwość wywarły wpływ na jego emocje i twórczość. ; Motywy gruzińskie dominują w poetyckich cyklach z lat 30. XX wieku "Fale" i "Powtórne narodziny". Pasternak opisuje swoje gruzińskie wrażenia i doświadczenia, wyraża uznanie, tłumacząc poezję gruzińską, zarówno klasyczną, jak i jemu współczesną, z przewagą wierszy przyjaciół, wydaną następnie w kilku zbiorach. Można przypuszczać, że jego stosunki z Gruzją i wkład w krzewienie jej kultury uchroniły poetę przed poważnymi reperkusjami - sądzono, że Pasternak cieszy się aprobatą Stalina.

Abstract:

Pasternak stayed in Georgia upon several occasions, the longest visit being three months in 1931. There, he made the acquaintance of and befriended a number of outstanding Georgian poets. A direct contact with the nature, culture and inhabitants of Georgia as well as Georgian sympathy and kindness exerted an impact upon his emotions and oeuvre. ; Georgian motifs dominate in the poetic cycles from the 1930s "Waves, Artist and Travel Notes", published in the collection: "Second Birth". Pasternak also described his Georgian impressions and experiences in "An Essay" in his "Autobiography". He expressed his ratitude by translating Georgian poetry, both classical and contemporary, predominantly poems by his friends, subsequently issued in several collections. Presumably, his relations with Georgia and contributions to propagating its culture protected the poet from serious repercussions - it was believed that Pasternak enjoyed the approval of Stalin.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57475

Pages:

71-89

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 4

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information