Object structure

Creator:

Podolan, Eligiusz

Contributor:

Dolański, Dariusz (1966 - ) - red.

Title:

Zakon karmelitów w Kożuchowie = The Carmelite order in Kożuchów

Group publication title:

Studia Zachodnie, 12

Subject and Keywords:

Kożuchów - historia ; Karmelici (zakon)

Abstract_pl:

W artykule starałem się zawrzeć kilka uwag dotyczących obecności klasztoru karmelitów w Kożuchowie. Jako że pozostało wiele dowodów jego istnienia i działalności, dlatego też obecność braci i ich aktywny udział w życiu miasta i regionu przez ponad 135 lat jest kwestią wartą wspomnienia.

Abstract:

In the article entitled "TheCannelite order in Kożuchów" I tried to include a few observations concerning the presence of the convent in the city. The remains o f the Carmelite order are a valuableproof of its existence and of its activity in the fast developing Kożuchów of the modern age. ; That is why the presence of the friars and their active participation in the life of the city andthe region for over 135 years is an issue worth mentioning. Besides the in-depth architecturalchanges made in the castle of Kożuchów, I have presented a complete list of friars staying inthe convent, the list of its priors and a register of 26 friars w ho died in Kożuchów .

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

193-201

Source:

Studia Zachodnie, tom 12

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II