Contributor:

Klosterberg, Brigitte - oprac. ; Burda, Bogumiła - wstęp ; Müller-Bahlke, Thomas - wstęp ; Husak, Bogumiła - tł.

Title:

Bibliographischer Nachweis der Drucke des Waisenhausverlags zu Halle (1698-1806) in Sulechów (Züllichau) und Cieszyn (Teschen)

Subject and Keywords:

pietyzm ; bibliografia ; Franckesche Stiftungen (Halle) ; Sulechów (woj. lubuskie) ; Züllichau ; Cieszyn ; Teschen ; historia ; 18-19 w.

Abstract_pl:

Oddawana do rąk czytelnika w Polsce i w Niemczech książka dr Brigitte Klosterberg "Bibliographischer Nachweis der Drucke des Verlags der Buchhandlung des Waisenhauses zu Halle (1698?1806) in Sulechów und Cieszyn" jest ważną publikacją ukazująca silne powiązania w zakresie wydawnictw, roli książki w XVIII wieku i silnym oddziaływaniu ośrodków wydawniczych, księgarń, rynku książki oraz "dróg" przepływu pomiędzy ośrodkami w Halle, Sulechowie i Cieszynie (z wstępu).

Description:

seria: Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien; Band 17 ; Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2016-2019", nr projektu 0274/NPRH4/H2b/83/2016 - "Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe", pod kierownictwem dr hab. Bogumiły Burdy, prof. UZ, w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego UZ.

Publisher:

Halle: Verlag der Franckeschen Stiftungen

Date:

2019

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Language:

ger ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego