Contributor:

Burda, Bogumiła - red. ; Husak, Bogumiła - red. ; Chodorowska, Anna - red. ; Klosterberg, Brigitte - red. ; Grunewald, Thomas ; Paškevica, Beata ; Rocher, Michael ; Schloms, Antje ; Zaunstöck, Holger ; Bujkiewicz, Zbigniew ; Schulze-Gerlach, Christin ; Gabryś, Marcin ; Szymańska, Kamila ; Konopnicka, Małgorzata ; Gojniczek, Wacław ; Sundermeyer, Barbara ; Majcherek, Ewa Elżbieta ; Kasprowicz, Joanna

Title:

Halle i Sulechów - ośrodki pietyzmu i edukacji

Subtitle:

tło religijno-historyczne, powiązania europejskie

Subject and Keywords:

Francke, August Hermann (1663-1727) ; pietyzm ; Halle (Niemcy) ; Sulechów (woj. lubuskie) ; Züllichau ; życie intelektualne

Abstract_pl:

Publikacja stanowi efekt badań propozograficznych, źródłowych oraz archiwalnych dotyczących powiązań ośrodka w Halle z Sulechowem, a także wpływu ruchu pietystów na inne ośrodki w Europie. Zamieszczone w niej artykuły dają możliwość zapoznania się z szeroko zakrojonymi badaniami dotyczącymi relacji pomiędzy tymi dwoma ośrodkami edukacyjnymi, wydawniczymi i ideologicznymi (pietystycznymi). Omawiane zagadnienia dotyczące przedmiotowych relacji pomiędzy tymi dwoma ośrodkami uwidoczniły się w XVIII wieku. Publikacja zawiera zbiór 17 artykułów w języku polskim i niemieckim (z wstępu).

Description:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2016-2019", nr projektu 0274/NPRH4/H2b/83/2016 - "Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe", pod kierownictwem dr hab. Bogumiły Burdy, prof. UZ, w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego UZ.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2019

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Language:

pol ; ger

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego