Object structure

Title:

Józef Czerniecki - dokument zwolnienia ze służby wojskowej

Group publication title:

Franciszek Czerniecki, syn Józefa

Subject and Keywords:

Czerniecki, Józef (1859-1931) ; Zazule ; Złoczów (powiat)

Description:

Landwerzysta Josef Czerniecki urodzony w roku 1859 w Zazulach powiat Złoczów kraj Galicja, religii rzymsko Katolickiej, stanu wolnego, służył w wojsku przy 80 pułku piechoty przez III lata, w stopniu szeregowca a następnie przy 47 Batalionie obrony krajowej w stopniu Landwerzysta 2 lata wiernie i uczciwie. Ponieważ tenże uczynił zadość ustawowej powinności służbowej, przeto na zasadzie par. 52 ustawy o służbie wojskowej oddala się go z dniem 31 grudnia 1893 ze związku obrony krajowej i wydaje się niniejszy dokument. Tenże należy do pospolitego ruszenia a mianowicie do końca roku 1896 do I-go a do końca 1901 do II-go wypełnienia. Złoczów dnia 31 grudnia 1893. ; Tekst w języku niemieckim i polskim. Na odwrocie Objaśnienie: W razie powołania pospolitego ruszenia posiadacz tego abszytu wstąpić ma w latach 1894 i 1895 u komendy okręgu dopełniającego (albo batalionu obrony krajowej) w latach zaś 1896 do 1901 u komendy okręgowej pospolitego ruszenia, w której okręgu przebywa, jeżeliby w obwieszczeniu tyczące się powołania pospolitego ruszenia, nie były podane inne postanowienia. ; Dopiski odręczne: L 77 Do spisu pospolitego ruszenia zapisałem. Zazule dnia 13 kwietnia 1894 (?); Meldował się Zazule dnia 9.11.1894. Pieczęć o przyznaniu medalu jubileuszowego: Die Jubilaums-Errinerungs-Medaille zuerkannt und erfolg. Złoczów am 2 Dezember 1898.

Date:

1893

Resource Type:

dokument archiwalny

Format:

djvu

Language:

ger ; pol

Relation:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Sokół, Marek

Tags:

Czerniecki, Józef (1859-1931) ; Zazule ; Złoczów

Project partners:

Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze