Object structure

Creator:

Mrówczyńska, Maria ; Gibowski, Sławomir

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Indicating vertical deviation of historical buildings using geodetic methods - case study of brick and wood tower in Nowe Miasteczko = Wyznaczenie wychyleń obiektów zabytkowych z wykorzystaniem metod geodezyjnych na przykładzie wieży o konstrukcji murowano drewnianej w Nowym Miasteczku

Group publication title:

CEER, nr 22 (2016)

Subject and Keywords:

zabytki architektury ; wieża ratusza ; wychylenie od pionu ; pomiary geodezyjne ; historic building ; city hall tower ; vertical deviation ; geodetic measurements

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania metod geodezyjnych do wyznaczenia odchyleń od pionu obiektów zabytkowych. W szczególności zaprezentowano wyniki pomiarów uzyskanych dla murowano-drewnianej wieży ratusza położonego w miejscowości Nowe Miasteczko. Pomiary geodezyjne wychyleń od pionu zostały wykonane przed i po przeprowadzonych pracach remontowych, mających na celu powstrzymanie i wyeliminowanie destrukcyjnych procesów korozyjnych rozwijających się zwłaszcza w drewnianej części wieży. Podczas prac remontowych zwrócono również uwagę na poprawę stanu technicznego obiektu, co znalazło swoje odzwierciedlenie w uzyskanych wynikach pomiarów i obliczeń.

Abstract:

The article presents the possibilities of applying geodetic methods to determine the vertical deviation of historical buildings. In particular, the results of measurements obtained for a brick and wood Town Hall Tower located in the town of Nowe Miasteczko have been presented. Geodetic measurements of vertical deviation taken before and after carrying out repairs which were aimed at stopping or eliminating the destructive processes of degradation taking place, especially in the wooden part of the tower. During the renovation works, attention was also given to improving the technical condition of the building, which was reflected by the results of the measurements and calculations.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0040

Pages:

127-135

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 22

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego