Object

Title: Renovation and strengthening of wooden beams with CFRP bands including the rheological effects = Renowacja i wzmacnianie drewnianych belek taśmami CFRP z uwzględnieniem zjawisk reologicznych

Creator:

Kula, Krzysztof ; Socha, Tomasz

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 22 (2016)

Abstract_pl:

W referacie zaprezentowano analizę pracy drewnianych belek wzmocnionych wklejonymi od góry taśmami kompozytowymi i inkluzjami żywicznymi z uwzględnieniem reologii materiałów. Przedstawiono model numeryczny pracy belki wielomateriałowej obejmujący zjawiska reologiczne opisane równaniami liniowej lepkosprężystości. Zaproponowano pięcioparametrowy model reologiczny opisujacy zachowanie drewna i kleju. ; Do budowy modelu numerycznego wykorzystano środowisko MES SIMULIA ABAQUS, w którym przygotowano własne procedury zawierające model reologiczny, napisane w języku FORTRAN. Wyniki obliczeń porównano z danymi literaturowymi. Dokonano analizy celowości stosowania wzmocnień taśmami CFRP w aspekcie zjawisk reologicznych. Stwierdzono bardzo korzystny wpływ tego typu wzmocnienia na wartości reologicznych przyrostów ugięć, które są o wiele mniejsze w przypadku belek wzmocnionych w porównaniu do belek litych.

Abstract:

The paper presents a work analysis of wooden beams reinforced with glued composite bands from the top and resin inclusions, taking into account the rheology of materials. The paper presents numerical model of the multimaterial beam work including rheological phenomena described by linear equations of viscoelasticity. ; For the construction of this model one used MES SIMULIA ABAQUS environment in which were prepared its own procedures containing rheological models. The calculation results were compared with the literature data. One has done an analysis of the advisability of the use of CFRP reinforcements bands in terms of rheological phenomena.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:56349

DOI:

10.1515/ceer-2016-0038

Pages:

93-102

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 22

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information