Object structure

Creator:

Bocheński, Stanisław ; Bocheńska-Skałecka, Anna ; Kuczyński, Tadeusz

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Energy-efficient shaping of contemporary buildings and their surroundings as an essential element of modernization of built-up areas = Energooszczędne kształtowanie współczesnej zabudowy i jej otoczenia, jako niezbędny element modernizacji obszarów zabudowy

Group publication title:

CEER, nr 21 (2016)

Subject and Keywords:

architektura energooszczędna ; współczesna zabudowa ; modernizacja współczesnej zabudowy ; systemy pasywne ; systemy aktywne ; energy-efficient architecture ; modernization of contemporary buildings ; contemporary buildings ; passive systems ; active systems

Abstract_pl:

Kompleksowe rozwiązanie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu zabudowy stanowiłoby przeciwwagę dla tendencji "osiedli domów z projektów gotowych" - niepowiązanych z istniejącą tkanką urbanistyczną i nie tworzących nowej. W pierwszej kolejności winno się obniżyć energooszczędność budynków wykorzystując metody znane jako tzw. pasywne, a dopiero następnie i uwzględniając rachunek ekonomiczny, stosować systemy aktywne. Problem należy rozpatrywać dwutorowo, tzn. dla obszarów: intensywnej zabudowy i mniej zurbanizowanych. Efektem artykułu jest sformułowanie wytycznych dla energooszczędnej modernizacji współczesnej zabudowy i jej otoczenia

Abstract:

A comprehensive design of a building along with the development of a surrounding land may counterbalance the tendency of housing estates comprising houses built on the basis of "ready-made projects" - which have no references to the existing urban tissue and which do not create a new one. In the first place, the energy intensity of buildings using the so-called passive methods should be lowered, and only then active systems should be applied, considering economic balance. The problem should be considered from two different perspectives i.e. for intensively and for less urbanised areas. The article results in the formulation of guidelines for energy-efficient modernization of contemporary buildings and their surroundings.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0016

Pages:

5-13

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 21

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego