Object structure

Creator:

Glinkowska, Beata

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Ukrainian companies in Poland - conditions and structure of foreign direct investment = Bezpośrednie inwestycje zagraniczne ukraińskich przedsiębiorstw w Polsce - uwarunkowania i struktura

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Subject and Keywords:

internacjonalizacja ; bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; BIZ ; Ukraina ; Polska ; internationalization ; foreign direct investment ; FDI ; Ukraine ; Poland

Abstract_pl:

Celem artykułu jest scharakteryzowanie ukraińskich BIZ w Polsce: pokazanie stanu, wsparcia, zachęt rządowych, motywów, barier, nastrojów inwestorskich. Artykuł składa się z trzech zasadniczych części: w pierwszej została przedstawiona działalność administracyjna na rzecz rozwoju współpracy Ukrainy z Polską oraz istnienie "zachęt" dla BIZ z Ukrainy; w części drugiej zanalizowane dane dotyczące ukraińskich BIZ w Polsce i ukraińskich BIZ ogółem oraz przybliżono stan wymiany towarowej przedsiębiorstw ukraińskich z Polską, jako podłoża do kontaktów gospodarczych mogących rozwinąć się w alianse strategiczne, wspólne przedsięwzięcia, czy BIZ; w trzeciej części przybliżono wyniki własnych badań empirycznych dotyczących nastrojów inwestorskich, motywów i barier w tym procesie.

Abstract:

The aim of the article is an attempt to find an answer to the question about the state of Ukrainian FDI in Poland: showing the state, support, government incentives, motives, barriers and investor sentiment. It was possible to reach the target primarily thanks to a thorough analysis of documentation from the websites of the State Statistics Service of Ukraine and interviews with representatives of institutions or their employees. ; The article consists of three main parts: the first is the administrative activity for the development of Ukraine`s cooperation with Poland and the existence of "incentives" for FDI from Ukraine; the second part analysed data on Ukrainian FDI in Poland and Ukrainian FDI in total and approximated the state of commodity exchange of Ukrainian companies with Poland as a basis for economic contacts (which may develop into strategic alliances, joint ventures or FDI); the third part presents the results of empirical research on investor sentiment, motives and barriers in this process.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2017-0009

Pages:

128-141

Source:

Management, vol. 21, no 2 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego