Object

Title: Interception of values as a result of the business model restructuring - case study = Przechwytywanie wartości w wyniku restrukturalizacji modelu biznesowego - studium przypadku

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Abstract_pl:

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest zobrazowanie przypadku przechwytywania wartości w wyniku restrukturalizacji modelu biznesowego przedsiębiorstwa wytwórczego działającego w sektorze maszyn rolniczych. Przedsiębiorstwo koncentrujące się na podstawowych działaniach w łańcuchu wartości, zlecające produkcję większości podzespołów do wyspecjalizowanych dostawców, staje się integratorem kontrolującym wszystkie części łańcucha dostaw; od pozyskania surowca, poprzez produkcję własną możliwie dużej ilości podzespołów, po dystrybucję gotowego wyrobu złożonego. ; W ramach prowadzonych badań wskazano zależności jakie zachodzą pomiędzy produkcją własną podzespołów składających się na dany wyrób a możliwością ich pozyskiwania w ramach kooperacji. Autorzy przyjęli, że pochodną wartości przechwytywanej w procesie implementacji wyrobu gotowego jest ilość podzespołów wykonanych w ramach własnych zasobów wytwórczych.

Abstract:

The main objective of this paper is to present a case of value interception as a result of restructuring the business model of a manufacturing company that operates in the agricultural machinery sector. A company that focuses on core activities in the value chain and commissions the manufacturing of most components to specialised suppliers - as a result of restructuring - becomes an integrator that controls all parts of the supply chain; from obtaining a raw material, through its own production of a possibly large number of components, to the distribution of a finished composite product. ; The framework of the conducted research featured the identification of the relationships occurring between own production of components comprising a given product, and an alternative solution, i.e. possibility of acquiring them by way of co-operation. The authors assumed that a derivative of the value intercepted in the finished product implementation process is the number of components manufactured using own production resources.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:56075

DOI:

10.1515/manment-2017-0006

Pages:

81-99

Source:

Management, vol. 21, no 2 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information