Object

Title: The impact of the level of market competition intensity on enterprises activities in area of intellectual capital = Analiza wpływu poziomu natężenia konkurencji rynkowej na działania przedsiębiorstw w obszarze kapitału intelektualnego

Creator:

Prusak, Rafał

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Abstract_pl:

Działalność rynkowa dla współczesnych przedsiębiorstw oznacza ciągłe podejmowanie działań zmierzających do pełniejszego zrozumienia potrzeb klientów, tak aby w efekcie zapewnić mu wyższy poziom satysfakcji. Budowanie przewag rynkowych z wykorzystaniem tradycyjnego podejścia opartego na zasobach materialnych daje coraz mniejsze szanse na długotrwałe podniesienie własnej konkurencyjności. Kluczowym zagadnieniem staje się więc umiejętność efektywnego wykorzystania zasobów niematerialnych, często trudniejszych w identyfikacji i zarządzaniu. ; Właściwe zarządzanie nimi może bowiem zapewnić przedsiębiorstwu stworzenie unikatowych przewag rynkowych, charakteryzujących się unikatowością, trwałością oraz trudnością w naśladownictwie. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę scharakteryzowania wybranych zależności pomiędzy charakterem działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w odniesieniu do kapitału intelektualnego a siłą i poziomem natężenia konkurencji na rynku.

Abstract:

Market activity for today`s enterprises means continuing work to better understand the needs of their customers to provide them higher level of satisfaction. Building market advantages using a traditional approach based on material resources becoming less and less likely to increase competitiveness over the long term. The ability to use intangible assets, often more difficult to identify and manage, is becoming a key issue. ; Proper management of intangible assets can provide the company with unique market advantages that are unique, durable, and difficult to imitate. This study attempts to characterize selected dependencies between the nature of the actions undertaken by enterprises in relation to intellectual capital in the context of the strength of the level of competition in the market.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:56073

DOI:

10.1515/manment-2017-0004

Pages:

55-67

Source:

Management, vol. 21, no 2 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information