Object structure

Creator:

Mazur, Karolina ; Inków, Monika

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Methodological aspects of innovation performance measurement in the IT sector = Metodologiczne aspekty pomiaru sprawności innowacyjnej w sektorze IT

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Subject and Keywords:

sprawność innowacyjna ; metodyka badań ; sektor IT ; przegląd literatury ; innovation performance ; research methodology ; IT sector ; review of literature

Abstract_pl:

Celem pracy była odpowiedź na pytanie badawcze, które wskaźniki sprawności innowacyjnej są odpowiednie w odniesieniu do badań nad procesem innowacji w sektorze IT w województwie lubuskim. Autorzy wykorzystali metodę systematycznego przeglądu literatury i przeanalizowali 125 prac badawczych oraz dodatkowych źródeł. Analiza pokazała, że wskaźniki powinny uwzględniać następujące aspekty: wymiary innowacyjności, rodzaj nowości i poziom analizy.

Abstract:

The aim of the paper is to answer the research question of what innovation performance indicators are appropriate for research on innovation process in the IT sector in the Lubuskie voivodship. The authors have used the method of systematic review of literature and have analysed 125 research papers and additional sources. The research consluions are that the indicators shoud consider such aspects as the dimmension of innovation performance, the type of product novelty and level of analysis.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2017-0002

Pages:

20-33

Source:

Management, vol. 21, no 2 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego