Object structure

Creator:

Tichoniuk-Wawrowicz, Ewa

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Sztyber, Radosław - red.

Title:

"To szaleńcy tworzą historię". Aleksandros Panagulis w twórczości Oriany Fallaci = "It`s the crazies who make history". Alexandros Panagulis in the works of Oriana Fallaci

Group publication title:

Scripta Humana, 2

Subject and Keywords:

Fallaci, Oriana (1929-2006) ; Panagulis, Aleksandros (grecki polityk; 1939-1976) ; literatura włoska ; biografie ; 20 w.

Abstract_pl:

Historia Grecji to krwawy konglomerat. Z jednej strony jest kolebką wielu bogatych starożytnych kultur, z drugiej - to ciąg masakr. W latach 1967-1974 kraj stanął w obliczu puczu junty wojskowej kierowanej przez grupę prawicowych pułkowników, co wywołało sprzeciw i opór ze strony zwolenników demokracji greckiego społeczeństwa. ; Pierwsza akcja zbrojna przeciwko reżimowi, próba zamachu na dyktatora George'a Papadopoulosa, przeprowadzona przez Alexandrosa Panagoulisa 13 sierpnia 1968, zakończyła się niepowodzeniem. Schwytany, ciężko torturowany, został uratowany przed egzekucją dzięki interwencji światowych przywódców. Przeżył pięć lat więzienia i nękania, zanim odzyskał wolność i mógł wznowić wojnę przeciwko skorumpowanemu rządowi. ; Po przywróceniu demokracji został wybrany członkiem greckiego parlamentu. Panagoulis zmarł w 1976 roku w wypadku drogowym, w niewyjaśnionych okolicznościach. Jego życie i śmierć stały się inspiracją do powieści "Człowiek" ("Un uomo") autorstwa Oriany Fallaci, partnerki życiowej Panagoulisa. Książka była literackim hołdem dla nieprzejednanego greckiego bojownika o wolność.

Abstract:

Greek history is a bloody amalgam. On the one hand it is the cradle of many rich ancient cultures,on the other it is a string of massacres. Between 1967 and 1974 Greece faced a series of right-wingmilitary juntas led by a group of colonels, which caused dissent and resistance from the democraticelements of the Greek society. ; The first armed action against the Regime of the Colonels was a failedassassination attempt against dictator George Papadopoulos by Alexandros Panagoulis on 13 August1968. Captured, heavily tortured, he was saved from execution through the intervention of worldleaders. He endured five years of imprisonment and harassment before regaining his freedom andresuming his war against corrupt government. ; After the restoration of democracy he was elected tothe Greek parliament as a member of the Center Union (E. K.). Panagoulis died in 1976 in a roadaccident, under controversial circumstances. His life and death were an inspiration for a novel "A Man" ("Un uomo") written by Oriana Fallaci, Panagoulis? life partner. The book became a literary tribute to an implacable Greek freedom fighter.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2014SERredKul_Sztr7

Pages:

151-178

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego