Object

Title: Metafizyczny wymiar doświadczenia wojennego w trylogii Andrzeja Struga "Żółty krzyż" a?nowoczesna świadomość europejska = The metaphysical dimension of war experience in the trilogy "The Yellow Cross" by Andrzej Strug against modern European consciousness

Creator:

Szóstak, Anna

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Sztyber, Radosław - red.

Group publication title:

Scripta Humana, 2

Abstract_pl:

W artykule Anna Szóstak sugeruje, że powieść polskiego pisarza okresu międzywojennego może byćobecnie interpretowana jako wkład w refleksje na temat ubiegłego wieku, a zwłaszcza zmian wmyślenie o rzeczywistości i świadomości europejskiej, które zostały wywołane wydarzeniami lat1914-1918. Dlatego powieść można włączyć do literatury traktującej o niepokojach społecznych, ale można ją również postrzegać jako tekst omawiający znaczący problem narodzin współczesnej wizji świata. "Żółty Krzyż" to pacyfistyczna i historiozoficzna powieść, która pyta o sens historii i miejscaw niej.

Abstract:

In this article Anna Szostak suggests that the novel by the Polish writer of the interwar period can benow interpreted as a contribution to the reflection on the last century, and especially on changes inthinking about reality and European consciousness, which were triggered by the events of the years1914-1918. ; Therefore, the novel can be included in the literature of civil unrest, which was the reaction to the First World War full of doubts in the moral ideological foundations of Europe (represented by outstanding works by Erich Maria Remarque, Louis-Ferdinand Celine, Anna Seghers, Arnold Zweig and Jaroslaw Hašek), but it can also be perceived as a text that discusses a significant issue of the birth of the modern vision of the world - the moment when one clearly realized the failure of the Enlightenment illusions of the saving power of technology and civilization progress serving humanity, but also, and perhaps first of all - when the faith in the overall order and transcendent ontological right of the human existence was undermined. ; "The Yellow Cross" is a pacifist and historiosophic novel asking about a sense of history and a placeof an individual in it - an individual who is forced to revise their political socio-economic intellectualpsychological and metaphysical beliefs and redefine some concepts such as humanity and humanitarianism, as well as the overriding sanction of existence, its purpose and meaning.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:55941

Pages:

137-149

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information