Object

Title: Literatura doby staropolskiej w?wypowiedziach Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski = The literature of an old polish period in statements of John Paul 2nd during his pilgrimages to Poland

Creator:

Seul, Anastazja (1961- )

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Mikołajczak, Małgorzata (1966 -) - red.

Group publication title:

Scripta Humana, 1

Abstract_pl:

Papieskie odwołania do literatury pięknej mają różnorodny charakter: są to dłuższe bądź krótsze cytaty, niekiedy kryptocytaty z wybranych utworów. Czasem papież przywołuje tylko tytuł utworu - także za pomocą aluzji - lub jakieś zdarzenie przedstawione w dziele literackim i w ten sposób przybliża dany utwór słuchaczom. ; Przedmiotem niniejszej analizy będą odwołania literackie, które odnoszą się do doby staropolskiej i obecne są w homiliach, przemówieniach i tekstach modlitw papieża wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski. Zostaną one omówione w porządku historycznoliterackim, z uwzględnieniem ich funkcji. Towarzyszyć temu będą dwie perspektywy: romantyczna i personalistyczna, gdyż obie są bliskie papieżowi.

Abstract:

The author of an article` Literature of an old polish period in statements of John Paul 2nd during hispilgrimages to Poland` shows that Pope refers to those authors and literature masterpieces whichformed the spirit of a Polish nation and helped Poles to survive and keep a national identity inmost difficult stages of their history. ; Pope`s references to the literature unite religious and patrioticelements and prove that John Paul 2nd unites faith issues and Christian morality with politics aspolitics are for Christians a concern for a common society wellness. Pope recalls those literaturemasterpieces which have contained an axiological message for centuries in Polish and Christianculture. The literature references improve a stylistic value of statements, strengthen its persuadingforce. They carry values and are a sign of the unity of John Paul 2nd with his compatriots.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:55934

Pages:

189-208

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information