Object

Title: Romantyczne doświadczenie Boga: człowiek i jego Stwórca w świetle korespondencji Zygmunta Krasińskiego = The romantic experience of God. Man and his Creator in the correspondence of Zygmunt Krasiński

Creator:

Szuleko, Magdalena

Date:

2013

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Mikołajczak, Małgorzata (1966 -) - red.

Group publication title:

Scripta Humana, 1

Abstract_pl:

Przedmiot niniejszych dywagacji stanowi próba przybliżenia obrazu człowieka i jego Stwórcy, jaki wyłania się wyłącznie z korespondencji Krasińskiego. Punktem zainteresowań nie jest jednak konkretna jednostka, lecz człowiek ?w ogóle?, jako istota z krwi i kości będąca wynikiem stworzenia świata. Początkowo odrębne ukazanie refleksji Krasińskiego na temat Boga i istoty ludzkiej ma doprowadzić do syntetycznego spojrzenia na występujące między nimi relacje. Romantyczny twórca pragnął powiązać ziemię z niebem, a możliwe było to dopiero poprzez wzajemne powiązanie człowieka z Bogiem.

Abstract:

In the article, the picture of God and a human being emerging out of the epistolary legacy workof Krasiński, was presented. The individual presentation of the romantic`s perception of the Godand his creation led to the synthetic view of relations between them. In the 30`s and 40`s of thenineteenth century it was Krasiński`s main subject of consideration. Various ways of perceivingGod was analysed, evolving from God as the creator the merciful God to God - the punisher andthe destructor. In this work the emphasis was also put on the importance of a man as an individual,his transfiguration of personality and difficult way to sacrum. Moreover, the romantic writer in hiswork laid particular stress on the unity of God and humans.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:55927

DOI:

10.59444/2013SERredKul_Mikr4

Pages:

73-92

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information