Object structure

Creator:

Nitschke, Bernadetta (1964- ) ; Pawłowski, Albert

Contributor:

Hajduk, Edward (1932-2015)

Title:

Sąsiedztwo w ramach kategorii "bliska zagranica"

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 21

Subject and Keywords:

pogranicze polsko-niemieckie ; stosunki polsko-niemieckie ; sąsiedztwo

Abstract_pl:

W ramach lansowanych współcześnie stosunków międzynarodowych, zwanych ?dobrym sąsiedztwem", dają się wyróżnić dwa przeciwstawne sobie ich modele realizacyjne, które - nieco poszerzając ukuty w Moskwie termin - nazwaliśmy "postawą wobec bliskiej zagranicy". Modele te są uwarunkowane stanem obywatelskiej świadomości w przedmiocie tego, co realne, a co nierealne w relacjach bliskosąsiedzkich między państwami, oraz właściwym rozumieniem biegu historii przez polityków. ; Zarówno za stan obywatelskiej świadomości (w tym niekiedy także za stan "zbawczej sklerozy społecznej"), jak i za właściwe rozumienie historii w każdym kraju z osobna w ostatecznym rachunku odpowiedzialność ponosi jego formacja opiniotwórcza, inteligencja. To ostatnie każe z kolei sądzić, że skoro przekształcenia narodowej świadomości są - jak nas uczy doświadczenie - procesami długotrwałymi, to nie można się spodziewać, aby zmiana modelu "rosyjskiego" na model "niemiecki" była możliwa w czasie dającym się przewidzieć - i krótkim.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

1995

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

217-228

Source:

Rocznik Lubuski, tom 21

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego