Object structure

Creator:

Hajder, Tatiana

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Dwie sylwetki współczesnej ukraińskiej literatury popularnej - Łada Łuzina i Maryna Sokolian = Łada Łuzina and Maryna Sokolian - two figures of contemporary Ukrainian popular literature

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

Sokolian, Maryna (1979 -) ; Łuzina, Łada (1972 -) ; literatura popularna ; folklor ; motyw ; popular literature ; folklore ; motive

Abstract_pl:

Artykuł jest poświęcony jednej z aktualnych kwestii ukraińskiego literaturoznawstwa - literaturze popularnej i jej roli w kształtowaniu współczesnej kultury. Na przykładzie twórczości dwu znanych ukraińskich autorek - Łady Łuziny oraz Maryny Sokolian - dokonano próby opisu i analizy motywów najczęściej występujących w ich twórczości. Są to motywy folklorystyczne, demonologiczne oraz chrześcijańskie.

Abstract:

The article is devoted to one of the current issues of Ukrainian literary studies, namely popular literature and its role in shaping contemporary popular culture. On the example of the work of two well-known Ukrainian authors: Łada Łuzina and Maryna Sokolian, an attempt was made to describe and analyse the motifs most often appearing in their work. These are folklore, demonological and Christian motives.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

427-441

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego