Object structure

Creator:

Galicka, Jelizaweta

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Specyfika nazewnictwa środków kosmetycznych: aspekt strukturalny = The naming specificity of the cosmetics: the structural aspect

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

somatyzm ; anatomiczno-topograficzny wskaźnik ; nominacja wyrobów perfumeryjno-kosmetycznych ; wskaźnik semantyczny ; somatism ; anatomic-topographical marker ; nomination of perfume-cosmetic goods ; semantic indicator

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono opis metod tworzenia nazw wyrobów perfumeryjno-kosmetycznych na podstawie wykorzystania somatyzmów. Problem nominacji perfum i kosmetyków rozpatrywany jest w paradygmacie opisowym struktur oraz składników podstawowych nazw za sprawą sposobu postrzegania funkcji somatyzmów. Zidentyfikowane w zakresie funkcjonalnym i semantycznym somatyzmy zostały podzielone na kilka klas i grup.

Abstract:

The article is connected with the problem of naming the perfume-cosmetic goods in the aspect of using somatisms as components of names. The problem of perfumes and cosmetics nomination is considered in the descriptive paradigm of structures and basic names components due to the perception of somatisms' functions. A few basic constituents in the structure of perfume and make-up names have been identified.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

307-319

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego