Creator:

Węgorowska, Katarzyna

Title:

Z szuflady lingwokulturologa

Subtitle:

Rzeczy językoznawczo-kulturologiczne o gwarowo-dialektalnym skarbcu polskiej kultury, dziedzictwie dawnych i współczesnych bartników, "swoich i obcych" w jednej z barlineckich baśni oraz przewrotnych rusałkach

Subject and Keywords:

językoznawstwo erudycyjne ; językoznawstwo polskie ; kultura ; szkice literackie polskie - 21 w.

Abstract_pl:

Oddany do rąk Czytelnika zbiór lingwokulturologicznych szkiców zawiera naukowe propozycje rozważań, których treści mieszczą się w nurcie tak istotnych dziś, również w polskiej humanistyce, badań interdyscyplinarnych / transdyscyplinarnych / multidyscyplinarnych / polidyscyplinarnych. ; Ich główną tendencję, uwydatniającą specyfikę zarówno stworzonej przeze mnie lingwokulturologii, jak i językoznawstwa erudycyjnego, stanowi uzmysłowienie ich Odbiorcy nierozerwalnych związków polszczyzny z wszechstronnie pojętymi / ujętymi różnymi tekstami kultury i znakami kultury. ; Autorce opracowania bliska jest bowiem lingwistyczna postawa jednej ze znaczących postaci rodzimej kultury - Anny Marii Jopek, dla której "język jest kwintesencją świata zewnętrznego", a "słowa rezonują znaczenie" oraz kulturoznawcze stanowisko rzeszowskiego językoznawcy - Kazimierza Ożoga, dla którego "kultura to znakowa funkcja wspólnoty wobec świata", której integralnymi elementami są nie tylko "znakowe ujęcie rzeczywistości i jej wartościowanie", ale i ideologia, religia, literatura, sztuka, język, postawy, normy.

Publisher:

Zielona Góra: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Choszczno: Ares Usługi Ewa Jabłońska

Date:

2018

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego