Object structure

Creator:

Nguyen, Hau Huu ; Hoa, Tuong Anh ; Anh, Giang Pham

Title:

Studium na temat rozwoju umiejętności studentów matematyki ze specjalnością nauczycielską = A study on capacity development of mathematical pedagogy students

Group publication title:

Relacje, t. 4

Subject and Keywords:

zdolność do działania ; matematyka pedagoga ; nauczanie metod ; matematyka ; matematyka elementarna ; performance capacity ; mathematical pedagogics student ; method teaching ; mathematics ; elementary mathematics

Abstract_pl:

Niniejszy artykuł przedstawia kilka kursów, które mają na celu rozwój umiejętności dydaktycznych z zakresu matematyki wśród studentów. Po pierwsze, przeanalizowaliśmy program studiów licencjackich z zakresu edukacji matematycznej. Po drugie, przeprowadziliśmy ankietę w celu ustalenia, którzy wietnamscy studenci powinni być wyposażeni w określone doświadczenia i umiejętności. Po trzecie, zaproponowaliśmy kilka rozwiązań, które należy podjąć podczas kursów związanych z modułem metod nauczania i praktyką pedagogiczną, aby podnieść kompetencje studentów. Na koniec odpowiedzieliśmy na pytanie: "Jak rozwijać takie możliwości wśród studentów?".

Abstract:

This paper presents some courses in Bachelor of capacity development of mathematical pedagogy students. Firstly, we analysed Bachelor of Mathematical Education program. Secondly, we conducted a survey to identify Vietnamese students who need to be equipped and experienced some performance capacities. Thirdly, we suggested some solutions to be taken during courses related to the module of teaching methods and pedagogic practice in order to contribute to the promotion of these competencies for students. Finally, we answered the question "How to develop such capacities for students?".

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

177-190

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 4

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego