Object structure

Creator:

Piotrowska, Anna

Title:

Różne oblicza sławy. Młodzi celebryci o popularności = Different faces of fame. Young celebrities about popularity

Group publication title:

Relacje, t. 4

Subject and Keywords:

celebryci ; popularność ; sława ; socjalizacja do sławy ; celebrity ; popularity ; fame ; socialization to fame

Abstract_pl:

Autorka podejmuje próbę analizy wartości "sławy". Niniejszy artykuł ukazał stosunek do sławy wybranych młodych celebrytów. Celem artykułu było ustalenie motywacji, które kierują młodymi ludźmi w dążeniu do sławy. Próbowano ustalić, czy sława była dla nich wartością samą w sobie, czy traktowali ją instrumentalnie. ; Materiał badawczy pochodził z wywiadów udzielonych przez celebrytów w różnych mediach. Analiza treści wypowiedzi pozwoliła pokazać, jakim zmianom podlegało podejście do sławy młodych osób robiących karierę medialną. Celebryci są szczególną kategorią, także dlatego że mają moc wzorcotwórczą. Stanowią dla wielu, szczególnie młodych osób, postaci do naśladowania. Właśnie dlatego zwrócono uwagę na znaczenie, jakie przypisują sławie młodzi celebryci.

Abstract:

The author attempts to analyze the value of "fame". This article showed the attitude of selected young celebrities to fame. The goal of the article was to establish the motivation that drives young people to fame and to determine whether fame was for them a value in itself or if it was treated instrumentally. ; The researched material was gathered from the interviews with celebrities published in different media. The analysis of the aforementioned material allowed to present the changes in young celebrities? approach to fame.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

161-175

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 4

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego