Object structure

Creator:

Narkiewicz, Katarzyna

Title:

The problem of refugees as a factor of active citizenship of inhabitants of Zielona Gora = Problem uchodźców jako czynnik aktywności obywatelskiej mieszkańców Zielonej Góry

Group publication title:

Relacje, t. 4

Subject and Keywords:

uchodźcy ; debata publiczna ; aktywność obywatelska ; refugees ; public debate ; civic activity

Abstract_pl:

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy kwestia ewentualnego przyjęcia w Polsce uchodźców z Syrii i innych krajów ogarniętych wojną może stanowić czynnik aktywności obywatelskiej Polaków. Analizie poddano społeczność lokalną - mieszkańców Zielonej Góry. W pierwszej części tekstu przedstawiono statystyki dotyczące obywatelskości Polaków oraz podjęto próbę ich interpretacji z perspektywy historycznej i demograficznej. ; Część druga - opisowa zawiera uproszczone kalendarium wydarzeń konstytuujących dyskurs publiczny na temat przyjmowania uchodźców, jaki toczył się w Zielonej Górze w ciągu dwóch lat objętych analizą. W części trzeciej, zawierającej wnioski i podsumowania, autorka wraca do postawionej w tytule kwestii oraz zadaje kolejne pytanie dotyczące zachowań dyskutowanych w artykule.

Abstract:

The article deals with the issue of civic activity of Poles, as illustrated by the case of Zielona Gora citizens, in reference to the problem of accepting refugees from Syria and other countries at war. The first part of the article presents statistical data on civic activity of Poles which is followed by an attempt of interpreting the presented results in historical and demographic context. ; The second part of the article aims at presenting a short calendar of events connected with and, at the same time, creating the discourse on refugees which took place in Zielona Gora within the two years discussed in the article. In conclusion the author tries to answer the question whether the problem of refugees really is a factor of civic activity observed in the city, not different from those taking place in the whole country, and whether these activities can be qualified as civic behaviour at all.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

133-144

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 4

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego