Object

Title: Polscy studenci w Wielkiej Brytanii i ich relacje z innymi Polakami = The Polish students in the United Kingdom and their relationships with other Poles

Creator:

Łuczak, Marta

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Group publication title:

Relacje, t. 4

Abstract_pl:

W pierwszej części artykułu autorka opisuje wzajemne relacje pomiędzy emigrantami, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii w różnym czasie. Charakteryzując poszczególne fale emigracyjne wskazuje na złożoność polskiego środowiska w tym kraju. W drugiej części artykułu autorka prezentuje wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród polskich studentów studiujących za granicą oraz sposób, w jaki budują swoje relacje z innymi członkami emigracji poakcesyjnej. ; Na podstawie analizy przypadków wskazuje trzy typy relacji tj.: dążenie do separacji od wszystkich Polaków, dążenie do separacji od emigrantów zarobkowych i nawiązywanie relacji tylko z wybranymi Polakami - innymi studentami; nawiązywanie relacji ze wszystkimi rodakami w myśl przekonania o "naturalnej więzi" pomiędzy członkami tego samego narodu.

Abstract:

In the first part of the article, the author describes internal relationships among Polish emigrants who came to the United Kingdom in different historical periods. Characterizing the waves of migration indicates the complexity of Polish community in this country. In the second part of the article, the author presents the results of the research conducted among Polish students studying abroad and the way how they build their relationships with other members of the post-accession emigrants. ; There are presented the types of relationships, based on the research results: the seeking the separation from the Poles, the seeking the separation from economic emigrants and building relationships only with chosen Poles - other students, building relationships with all countrymen in belief of the ?natural bond? between members of the same nation.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54473

Pages:

81-98

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 4

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information