Object structure

Creator:

Strouhal, Martin

Title:

Pojęcie kultury między tradycją a współczesnością. Od perspektywy filozoficznej do edukacyjnej = The Notion of Culture between Tradition and Today. From Philosophical to Educational Perspective

Group publication title:

Relacje, t. 4

Subject and Keywords:

klasyczne pojęcie kultury ; nauki społeczne ; relatywizm kulturowy ; edukacja szkolna ; banalizacja edukacji ; classical notion of culture ; social sciences ; cultural relativism ; school education ; banalization of education

Abstract_pl:

Tekst dotyczy problemu relatywizmu kulturowego w dzisiejszym systemie edukacji szkolnej. Opisuje dwa ujęcia kultury, klasyczne i relatywistyczne, a także filozofię klasyczną i postmodernistyczną, które są podłożem tych ujęć. Przedstawia sytuację w edukacji szkolnej (humanistycznej, edukacji artystycznej) w kontekście ogromnego wpływu socjologicznego ujęcia kultury. ; Głównym celem artykułu jest wykazanie, że pomimo życia w erze postmodernizmu edukatorzy nie mogą całkowicie zrezygnować z zasady hierarchizacji wartości, ponieważ ponoszą odpowiedzialność za przekaz tradycji kulturowej. W tekście podkreśla się również, że pomaganie dzieciom w poszukiwaniu rozróżnień między tym, co jest tylko, i tym, co powinno być, jest również zadaniem edukacyjnym.

Abstract:

The text deals with the problem of cultural relativism in the present-day school education. It describes two notions of culture, the classic and the relativist one as well as the classical and postmodern philosophy behind them. It depicts the situation in school education (humanities, art education) under the massive impact of sociologically influenced notion of culture. ; The main aim of the text is to show that despite living in the postmodern era educators cannot completely resign from the principle of value-hierarchisation as they have responsibility for cultural tradition. The text also emphasizes that helping children to search for distinctions between what only is and what should be is an educational task, too.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

11-22

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 4

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego