Object structure

Creator:

Skobelski, Robert (1968- )

Contributor:

Gillmeister, Andrzej - red.

Title:

Szkice z powojennych dziejów Przytoku = Sketches from the post-war history of Przytok

Group publication title:

In Gremium, t. 12

Subject and Keywords:

Przytok (pow. zielonogórski) - historia ; Polska - historia - od 1944 r. ; pałac ; Poland ; palace

Abstract_pl:

Badanie powojennych dziejów Przytoku i jego mieszkańców jest trudne ze względu na małą liczbę dostępnych źródeł archiwalnych, a także znaczne rozproszenie zawartych w nich informacji . W 1945 r. wieś, wraz z resztą tzw. Ziem Odzyskanych, znalazła się w granicach Polski. Od lat 70. XX w. Przytok należy administracyjnie do Gminy Zabór. Wieś miała charakter typowo rolniczy. Obecnie zamieszkuje tutaj około 600 osób. Najważniejszym zabytkiem miejscowości jest neorenesansowy pałac, zbudowany w drugiej połowie XIX w.

Abstract:

The study of the post-war history of Przytok and its inhabitants is difficult due to the small number of available archival sources, as well as a significant dispersion of information contained in them. In 1945, the village along with the rest the so-called recovered territories, found itself within the borders of Poland. From the 1970s Przytok should be administratively to the commune Zabór. The village was typically agricultural. Currently, about 600 people live here. The most important monument of the village is the neo-renaissance palace, built in the second half of the nineteenth century.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

133-141

Source:

In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką, tom 12

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-2244/II/