Object structure

Creator:

Konopnicka, Małgorzata

Contributor:

Gillmeister, Andrzej - red.

Title:

Rodzina von Stentsch - właściciele Przytoku w XVI-XIX wieku = Von Stentsch family - the owners of Przytok in 16th-19th centuries

Group publication title:

In Gremium, t. 12

Subject and Keywords:

Śląsk, Dolny - historia ; Stentsch ; szlachta śląska ; Przytok (pow. zielonogórski) - historia ; Silesia ; Silesian nobility

Abstract_pl:

Leżąca w weichbildzie zielonogórskim mała miejscowość Przytok wkroczyła w okres wczesnonowożytny początkowo jako własność rodziny von Burgsdorff, następnie von Tschammer, a w 1591 r. została sprzedana Joachimowi von Stentsch. Z dziejami tej rodziny historia tej wsi była związana do początku XIX w. ; Do najważniejszych postaci rodziny z pewnością należeli: pierwszy właściciel Przytoku wspomniany Joachim, jego następca Johann Georg, który założył folwark Jany oraz wybudował kościół w Przytoku, pełnił on też funkcje publiczne asesora królewskiego sądu manów księstwa głogowskiego. ; Ważną postacią w historii rodziny i omawianej miejscowości był również Maximilian Adolph von Stentsch, który do 1783 r . przez wiele lat sprawował urząd landrata powiatu zielonogórskiego i to z dużym powodzeniem, skoro zaliczał się do trzech "ulubionych śląskich landratów" Fryderyka II. Był ponadto inicjatorem budowy nowego kościoła ewangelickiego, który mógł pomieścić 600 wiernych.

Abstract:

At the beginning of the early modern period the village of Przytok, located in Zielona Góra weichbild, was owned by von Burgsdorff family, then von Tschammer family, and in 1591 it was sold to Joachim von Stentsch. The history of this village was connected with the history of the family until the beginning of the 19th century. ; The most important members of the family included: the aforementioned first owner of Przytok, Joachim, and his successor, Johann Georg, who established a folwark village - Jany and founded a church in Przytok. He also held public offices in the court system of the Duchy of Głogów. ; An important person in the history of the family and the discussed village was also Maximilian Adolph von Stentsch, who was Landrat of Zielona Góra County for many years (till 1783) and he apparently was really successful as he was considered to be one of "three favourite Silesian Landrats" of Frederick II. Moreover, he was also the sponsor of a new evangelical church, which was able to accommodate up to 600 people.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

121-131

Source:

In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką, tom 12

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-2244/II/