Object structure

Creator:

Karczewska, Joanna

Contributor:

Gillmeister, Andrzej - red.

Title:

Dzieje Przytoku w średniowieczu = History of Przytok in Middle Ages

Group publication title:

In Gremium, t. 12

Subject and Keywords:

Dolny Śląsk ; topomastyka ; Przytok (pow. zielonogórski) - historia ; średniowiecze ; genealogia ; Lower Silesia ; Middle Ages ; toponomastic ; genealogy

Abstract_pl:

Artykuł prezentuje średniowieczne dzieje podzielonogórskiej wsi Przytok. Skupiono się na przedstawieniu dziejów rodzin posiadających Przytok w średniowieczu, czyli Quoss, Schaffgotsch i Burgsdorf. Omówiono także etymologię nazwy wsi na tle toponomastyki okolicy. Zawarto również informacje dotyczące miejscowego dworu, kościoła i przynależności parafialnej.

Abstract:

The article presents the medieval history of the village of Przytok located near ZielonaGóra. It is focused on the history ofthe families that owned Przytok in the Middle Ages (Quoss, Schaffgotsch and Burgsdorf). The article also concerns the etymology of the name of the village against the background of thetoponymy of the surrounding area. It also includes information about the local manor house, church and parochial property.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

113-119

Source:

In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką, tom 12

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-2244/II/