Object structure

Creator:

Pigoń, Jakub

Contributor:

Gillmeister, Andrzej - red.

Title:

Praefationes minores: prologi wewnętrzne w Ab urbe condita Liwiusza = Praefationes minores: internal prologues in Livy's Ab urbe condita

Group publication title:

In Gremium, t. 12

Subject and Keywords:

Titus Livius (59 p.n.e.- 17 n.e.) ; historiografia antyczna ; prologi dzieł historycznych ; wypowiedzi programowe historyków ; ancient historiography ; historical prologues ; historical writers' programmatic statements

Abstract_pl:

Oprócz słynnej praefatio (maior), czyli autorskiego wprowadzenia do Ab Urbe condita jako całości, w zachowanej części dzieła Liwiusza można znaleźć też cztery prologi wewnętrzne (tu nazywane praefationes minores). Pojawiają się one na początku księgi II, VI, XXI i XXXI. W niniejszym artykule najpierw krótko przedstawiono funkcję i tematykę prologów, zwłaszcza wewnętrznych, w historiografii grecko-rzymskiej; potem poddano obszerniejszej analizie cztery praefationes minores Liwiusza. ; Szczególną uwagę zwrócono na elementy łączące wewnętrzne prologi z wstępem do całego dzieła - takie jak pojęcia monumentum i memoria, a także metaforyka patrzenia i postrzegania. Zachowany u Pliniusza Starszego (HN praef. 16) fragment z późniejszej księgi Ab Urbe condita niemal na pewno również pochodzi z wewnętrznego prologu; jest prawdopodobne, że w zaginionych księgach Liwiusza (np. w ks. CXXI) znajdowały się kolejne praefationes minores.

Abstract:

Apart from the famous praefatio (maior), Livy's introduction to the Ab Urbe Condita as a whole, there are in the extant parts of this work four internal prologues (or praefationes minores), marking the beginnings of, respectively, books 2, 6, 21 and 31. In the present paper a short overview of prologues, and especially internal prologues, in ancient historiography is followed by a more detailed discussion of the four Livian passages. ; Particular attention has been paid to those motifs and ideas which connect Livy?s internal prologues with his main praefatio - notably to the notions of monumentum, memoria, and the imagery of looking and perceiving. A fragment from a later book, preserved by Pliny the Elder (HN praef. 16), almost certainly comes from another internal prologue; it is probable that there were more praefationes minores in Livy?s lost books (e.g. in 121).

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

95-112

Source:

In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką, tom 12

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-2244/II/