Object structure

Creator:

Pawlak, Małgorzata

Contributor:

Gillmeister, Andrzej - red.

Title:

Ludy tubylcze w relacjach Liwiusza i Pompejusza Trogusa/Justyna o wyprawie do Italii Aleksandra z Epiru = Indigenous peoples in the accounts of Livy and Pompeius Trogus/Justin on Alexander of Epirus's expedition to Italy

Group publication title:

In Gremium, t. 12

Subject and Keywords:

Titus Livius (59 p.n.e.- 17 n.e.) ; Pompejusz Trogus (historyk rzymski; I w. p.n.e. - I w. n.e.) ; Justyn ; Aleksander I Epirota (król Epiru; 372-330 p.n.e.) ; Tarent ; Lukanowie ; Bruttiowie ; Messapiowie ; Samnici ; Justin ; Alexander of Epirus ; Taranto ; Lucanians ; Bruttians ; Messapians ; Samnites

Abstract_pl:

Aleksander z Epiru przybył do Italii w 334/333 roku p .n .e. aby wspomóc Tarent w walce z tubylcami. Najobszerniejsze opisy tej wyprawy znajdujemy w dziełach Liwiusza i Pompejusza Trogusa (znanego nam za pośrednictwem Justyna). Głównymi przeciwnikami Aleksandra byli Lukanowie i Bruttiowie, w walkach z którymi odnosił liczne sukcesy - zdobywając ich miasta i gromiąc połączone siły lukańsko-samnickie w bitwie koło Paestum. ; Jednocześnie prowadził też akcję dyplomatyczną, pozostając w sojuszu nie tylko z miastami greckimi, lecz także z częścią tubylców, w tym z ludami Apulii (Messapiami). Niewątpliwie rdzenni mieszkańcy Italii zajmowali ważne miejsce w jego politycznych planach stworzenia nowego układu sił w południowej części Półwyspu Apenińskiego. Te ambitne zamierzenia zniweczyła jednak śmierć króla w starciu koło lukańskiej Pandozji.

Abstract:

Alexander of Epirus arrived in Italy in 334/333 BC to support Taranto in fighting the natives. The most comprehensive descriptions of this expedition are found in the works of Livy and Pompeius Trogus (known to us through Justin). The main opponents of Alexander were the Lucanians and Bruttians, against whom he fought and was successful - conquering their cities and defeating the combined Lucanian-Samnite forces in the battle near Paestum. ; At the same time, he carried out a diplomatic action, remaining in the alliance not only with Greek cities, but also with part of the natives, including the peoples of Puglia (Messapians). Undoubtedly, the indigenous people of Italy played a crucial role in attaining his political goal to create a new balance of power in the southern part of the Apennine Peninsula. This ambitious plan, however, was ruined by the death of the king in a clash near Pandosia.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

81-93

Source:

In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką, tom 12

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-2244/II/