Object

Title: Maroboduus Romanorum una hostis et amicus = Marbod - once an enemy and once a friend of Romanis

Creator:

Olędzki, Marek

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Gillmeister, Andrzej - red.

Group publication title:

In Gremium, t. 12

Abstract_pl:

Postać Marboda ze wszystkich znanych nam władców swebskich jest najlepiej zarysowana przez historiografię, jemu też poświęcono współcześnie największą liczbę opracowań. Za młodu Marbod przebywał w Rzymie, gdzie zaskarbił sobie łaski i protekcję samego Augusta. Około roku 8 p.n.e. Rzymianie pomogli mu objąć panowanie nad Markomanami i Kwadami i zapewne wtedy odgrywał on rolę władcy klientelnego względem Cesarstwa. ; Wkrótce jednak zaczął samodzielne rządy, podbił lub zhołdował większość plemion środkowoeuropejskich, np . Lugiów (Lugiorum nomen), Gotów (?), Longobardów i Semnonów, i z ich pomocą stworzył potężne imperium sięgające od środkowego Dunaju po ujście Łaby i wybrzeże Bałtyku. To doprowadziło do rychłego konfliktu z Rzymem. Punkt kulminacyjny stanowił rok 6 n.e., kiedy Rzymianie podjęli kroki w celu zniszczenia marbodowego władztwa. ; Uratowały Marboda niepowodzenia Rzymian na innych frontach: np . pannońsko-iliryjskim, a w szczególności klęska Warusa w Lesie Teutoburskim (rok 9). Pomimo to ów moment wyznacza zarazem początek końca markomańskiego króla, który traci dotychczasową charyzmę na rzecz Arminiusza, okrzykniętego "oswobodzicielem" świata germańskiego. ; Do konfrontacji z tym ostatnim dochodzi w roku 17 n .e ., w wyniku czego Marbod ponosi porażkę i całkowicie traci polityczne znaczenie. Na domiar złego atakuje go i pozbawia tronu zbuntowany arystokrata markomański - Katualda. Finałem kariery niegdyś potężnego władcy jest ofiarowany mu przez Rzymian azyl w Rawennie, w której - jak mówi Tacyt - dożywa sędziwego wieku.

Abstract:

Of all Suebian rulers known to us, the figure of Marbod has been best described by historiography and it is to him that the greatest number of works have been devoted. Marbod stayed in Rome in his youth and it was there that he won friendship, favours and protection from Augustus himself. About the year 8 B .C. Romans helped him to gain power and rule over Marcomanii and Quadi. It was probably at that time that he performed the role of the client ruler in the face of the Empire. However, he began to rule independently soon after that. ; He conquered the majority of middle European tribes and made them pay tribute to him. Those tribes, for example the Lugii (Lugiorum nomen), Goths, Longobardii and Semnones helped Marbod to create a powerful empire spreading from the middle Danube to the mouth of Elbe and to the coast of the Baltic sea. This fact led to the rapid conflict with Rome, the culminating point of which was the year 6th A .D. when Romans took steps in order to annihilate Marbod?s rule and power. ; Marbod was saved by the failures of the Romans in other frontlines; for instance in Pannonia, Illiria and, especially, by defeat of Varus in the Teutoburg Forest (year 9). However, that moment marks also the beginning of the end of the Marcomanian king losing his hitherto charisma in favour of Arminius, proclaimed "liberator" of the germanic world. ; The confrontation with the latter took place in the year 17 A .D. and it resulted in the defeat of Marbod who completely lost his political significance. To make matters worse, he was attacked and deprived of the throne by a rebellious Marcomanian aristocrat - Catualda. The ending of the career of the once powerful ruler was, offered to him by Romans, the asylum in Ravenna, where, as Tacitus said, he (Marbod) lived to the old age.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54446

Pages:

39-47

Source:

In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką, tom 12

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-2244/II/

Object collections:

Last modified:

Dec 10, 2019

In our library since:

Dec 10, 2019

Number of object content hits:

134

All available object's versions:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/61909

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information