Object structure

Creator:

Piorunowska-Kokoszko, Joanna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The marketing-sales organizations as the way of internationalizing of the small and medium enterprises = Grupa marketingowo-sprzedażowa jako sposób umiędzynarodowienia działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

grupa sprzedażowa ; internacjonalizacja ; rozwój rynku ; sales organization ; internationalization ; market development

Abstract_pl:

Internacjonalizacja staje się częścią strategii coraz większej liczby MSP, które muszą włożyć ogromny wysiłek w jej powodzenie. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie, iż przyłączenie się do grupy sprzedażowej jest dla małych i średnich przedsiębiorstw jednym ze sposobów umiędzynarodowienia swojej działalności. W opracowaniu zaprezentowano koncepcję działania grupy marketingowo-sprzedażowej, jej strukturę oraz szanse i zagrożenia dla jej funkcjonowania. ; W oparciu o zebrane dane wskazano, iż w dobie globalizacji, że MSP winny rozważać włączenie grupy sprzedażowej do swojego łańcucha dostaw lub poszukiwać innych form kooperacji ułatwiających im wejście na rynki zagraniczne. Kooperacja pozwala w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć pierwsze wyniki. Odrzucenie współpracy powinno być zatem świadomym i przemyślanym działaniem, gdyż ta, jak każda decyzja może przynieść oczekiwane korzyści, ale może być też ograniczeniem trudnym do odtworzenia w przyszłości.

Abstract:

The internationalization is becoming a part of company's strategy, requiring some effort for getting its success. The present article is aimed at showing that joining the sale group is one of many ways of internationalizing activity for small and medium enterprises. The article presents the roles of sales group activity, its typical structure and opportunities and threats for its functioning. ; Based on collected data it was pointed, that companies, especially SME should analyze perspective for joining the sale group in their supply chain or seek for other forms of cooperation supporting their foreign market entry. Cooperation allows in relatively short time to achieve first results. Resignation of cooperation should be a conscious decision of management. Such decision, as everyone, can bring expected benefits or be difficult to reconstruct it in the future.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0066

Pages:

290-306

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego