Object structure

Creator:

Danielak, Wiesław

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Formation of inter-organizational relationships on the example of small enterprise = Kształtowanie relacji międzyorganizacyjnych na przykładzie działalności małego przedsiębiorstwa

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

relacje międzyorganizacyjne ; kapitał ludzki ; kapitał strukturalny ; kapitał relacyjny ; inter-organizational relationships ; human capital ; structural capital ; Relational capital

Abstract_pl:

Relacje międzyorganizacyjne mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, a odpowiednio ukształtowane dają wartość przedsiębiorstwu i współpracującym z nim podmiotom. Celem artykułu jest ukazanie możliwości kształtowania relacji międzyorganizacyjnych w ramach trójwymiarowego modelu obejmującego wybrane elementy kapitał ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego. Bazując na studiach literatury oraz przeprowadzonej analizie działalności małego przedsiębiorstwa ukazano działania sprzyjające kształtowaniu relacji międzyorganizacyjnych.

Abstract:

Inter-organizational relationships are crucial for the functioning and development of the company, and appropriately shaped give the value of the company and its cooperating entities. The aim of the article is to show the possibility of formation of inter-organizational relationships as part of a three-dimensional model including selected elements of human capital, structural and relational. Based on studies of literature and conducted analysis of the activities of a small enterprise there were shown measures conducive to the formation of inter-organizational relationships.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0058

Pages:

170-181

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego