Object

Title: Psychodynamic Perspective of Organizational Change = Zmiana organizacyjna w ujęciu psychodynamicznym

Creator:

Barabasz, Adela

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

Złożone procesy i zjawiska, zachodzące we współczesnym świecie wymagają nowych, adekwatnych metod działania także w obszarze zarządzania. Oznacza to potrzebą świeżego spojrzenia na procesy rozwoju i zmian w organizacji. Niniejszy artykuł zawiera kluczowe pojęcia wywodzące się z psychoanalitycznego podejścia do organizacji i zarządzania. ; Jego głównym celem jest omówienie głównych kategorii (pojęć) wywodzących się z teorii psychoanalitycznych, a odnoszących się do zagadnień powiązanych ze zjawiskiem zmian organizacyjnych. Rozważania o charakterze teoretycznym uzupełnia prezentacja danych zebranych w trakcie wywiadów z menedżerami badanej organizacji oraz identyfikacja mechanizmów obronnych przedstawicieli kadry menedżerskiej organizacji.

Abstract:

The complex processes and phenomena that are taking place in the contemporary world require new and adequate methods of acting also in the area of management. This means the need for a fresh approach to the process of organization development and change. This paper presents the key concepts stemming from the psychoanalytic approach to organization and management. ; Its main aim is to discuss the major categories (concepts) derived from psychoanalytic theories, which pertain to the issues related to organizational change. Theoretical considerations are complemented by presentation of the data collected during interviews with managers from the examined organization and identification of the defence mechanisms of representatives of the organization?s management.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54393

DOI:

10.1515/manment-2015-0031

Pages:

155-166

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information