Object structure

Creator:

Karandašev, Yuri

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Title:

Ujednolicona chronologia i metryka rozwoju ontogenetycznego = Unified chronology and metrics of ontogenetic development

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 2/2017

Subject and Keywords:

ontogeneza ; chronologia ontogenezy ; metryka ontogenezy ; periodyzacja rozwoju ; poziomowa periodyzacja ontogenezy ; ewolucyjna koncepcja ontogenezy ; ontogenesis ; chronology of ontogenesis ; metrics of ontogenesis ; way of dividing of life into periods ; periodization of ontogenesis ; multi-level periodization of development ; evolutionary theory of development

Abstract_pl:

Centralnym zagadnieniem psychologii rozwoju, jak również i całej psychologii, jest periodyzacja ontogenezy. Nie tylko podział życia na poszczególne okresy, ale utworzenie teorii, która by wyjaśniała, dlaczego życie indywidualne dzieli się na okresy w pewien sposób. Tylko mając podobną teorię, można stawiać pytania dotyczące długości okresów rozwojowych i ich granic. Rozwiązaniu tego drugiego zadania jest poświęcony ten artykuł.

Abstract:

The central problem of development psychology, and psychology in general, is a way of dividing of life into periods called in european tradition as a periodization of ontogenesis. Nor just the division of life into separate periods, but the creation of a theory that would explain why the individual life is divided into periods in a certain way. Only with such a theory, it is possible to wonder about the age periods and the duration of their borders. The solution of second problem appears as an objective of this article.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

111-134

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2/2017

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego